Rekisteriseloste


Henkilötietolaki (523/1999) 10§

Laatimispäivämäärä: 02.10.2012

1. Rekisterin pitäjä

JuuEi Oy
Puhuri 11 H 8
20900 Turku

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jan-Erik Schoultz
Puh: +358 466 272 594

3. Rekisterin nimi

JuuEi Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterillä ylläpidetään asiakarekisteriä ja ostohistoriaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite sekä tilaushistoria.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta) ja asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään eri kanavissa tapahtuvaan käyttöön ja asiointiin liittyvistä tapahtumista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan JuuEi Oy:n kesken toiminnan paikallisille yhteyshenkilöille. Tietoja ei myydä eikä luovuteta toiminnan ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriä pitää ja valvoo EU:ssa JuuEi Oy, Suomi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

JuuEi Oy hallitsee kirjanpitolain velvoittamia asiakirjoja, jotka ovat mapitettuina. Tositteet ja dokumentit sijaitsevat jaetusti sekä tilitoimistossa että JuuEi Oy:n hallinnassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot tallettuvat Google sähköpostiin ja Google Docs tietokantaan. Tili on salasanasuojattu.

Tilaukset sijaitsevat JuuEi Oy:n tietokoneella. Tiedot varmuuskopioidaan  Applen TimeMachine varmuuskopiointijärjestelmään. Järjestelmä on salasanasuojattu.

Paikallisilla yhteyshenkilöillä on oikeus päästä käsiksi myyntistatistiikkaan sekä henkilötietoihin jotka ovat myynnin ja/tai kirjanpidon kannalta välttämättömät.

© JuuEi Ltd 2013-2016